Όνομα για site

Η αρχή κάθε site είναι η διεύθυνσή του – το όνομά του. Αυτό αποτελεί και την κατάληξη των emails, αλλά και το απόλυτο χαρακτηριστικό, για ό,τι αφορά την φιλοξενία, την επικοινωνία, τις επισκέψεις κ.α. Στο dnames.gr θα κατοχυρώσετε άμεσα το όνομα που επιθυμείτε, με απόλυτη ασφάλεια. Είμαστε επίσημοι Καταχωρητές ονομάτων. Εάν θέλετε και πακέτο φιλοξενίας, τότε στο deltahosting.gr, το όνομα διατίθεται δωρεάν με κάθε πακέτο φιλοξενίας. Δείτε περισσότερα για την φιλοξενία στο deltahosting.gr

Αναζητήστε μόνο όνομα